Campus Universitari Mar

Carrer del Dr. Aiguader, 82,
08003 Barcelona
Sala Josep Marull, planta -1

.